INSPIRATIE VOOR MIJN WERK

Overal waar ik kom haal ik inspiratie vandaan; sinds de telefoon met camera bestaat, kan ik snel een foto maken van de dingen die me opvallen onderweg. Deze foto’s dienen ter inspiratie en reminder voor het werk dat ik maak. Soms is het herkenbaar maar andere keren is het voor een buitenstaander onbegrijpelijk terug te halen. Om enigszins een idee te geven hoe ik aan bepaalde vormen en kleuren kom, scrol je hier langs een selectie van die foto’s.